Spoločnosť

Katalóg na stiahnutie

Voľné pracovné miesta

Spoločnosť

FIRMA

Nimag Medical Systems bola založená v roku 1992 ako obchodno – servisná spoločnosť s cieľom poskytnúť komplexné služby v oblasti zdravotníckej techniky. Vďaka širokým a bohatým skúsenostiam našich pracovníkov, už v samotnom počiatku existencie vedela spoločnosť ponúknuť všetky prvky modernej obchodnej spoločnosti od poradenskej činnosti v štádiu rozhodovacom, cez dodávku až po kompletný servis.
V súčasnej dobe naša spoločnosť zastupuje mnohé renomované zahraničné firmy. Vďaka komplexnosti nášho programu vieme ponúknuť nášmu zákazníkovi zariadenia pre všetky medicínske odvetvia s prípravou projektu až po samotnú realizáciu.

ĽUDIA

Jednou z najdôležitejších hodnôt firmy sú jej ľudia. Naša firma kladie mimoriadny dôraz na odbornú prípravu a vzdelávanie pracovníkov a investuje nemalé prostriedky na zahraničné odborné školenia a kurzy u renomovaných firiem.
Vďaka tomu naši pracovníci majú široké vedomosti a informácie o najnovších trendoch v oblasti zdravotníckej techniky.
Prostredníctvom profesionálneho prístupu, angažovanosti a entuziazmu je firma Nimag pevne zviazaná so svojimi zákazníkmi.

PRODUKTY 

Firma Nimag v prvom rade sústreďuje svoju činnosť na medicínske odbory spojené s operatívou a ultrasonografickou diagnostikou. Okrem toho ponúka zariadenia, prístroje a ďalší materiál pre rôzne iné medicínske odbory.

FILOZOFIA

    • Technológia
    • Kvalita
    • Servis
    • Hodnota