Od prípravy projektu až po samotnú realizáciu.

Komplexné zariadenia pre všetky medicínske odvetvia

Katalóg na stiahnutie

Voľné pracovné miesta

Váš spoľahlivý partner od roku 1992

Nimag Medical Systems bola založená v roku 1992 ako obchodno – servisná spoločnosť s cieľom poskytnúť komplexné služby v oblasti zdravotníckej techniky. Vďaka širokým a bohatým skúsenostiam našich pracovníkov, už v samotnom počiatku existencie vedela spoločnosť ponúknuť všetky prvky modernej obchodnej spoločnosti od poradenskej činnosti v štádiu rozhodovacom, cez dodávku až po kompletný servis. V súčasnej dobe naša spoločnosť zastupuje mnohé renomované zahraničné firmy. 

Vďaka komplexnosti nášho programu vieme ponúknuť nášmu zákazníkovi zariadenia pre všetky medicínske odvetvia s prípravou projektu až po samotnú realizáciu.

Novinky v našej ponuke

mobilný operačný stôl
Operačná lampa premium triedy
MODULÁRNE MONITORY VITÁLNYCH FUNKCIÍ
Telemetrický monitorovací systém
Bezkáblový fetálny monitor
12 zvodové EKG
Bezkáblový fetálny telemetrický systém
KOMPAKTNÉ MONITORY VITÁLNYCH FUNKCIÍ
univerzálny elektrochirurgický generátor

Ľudia

Jednou z najdôležitejších hodnôt firmy sú jej ľudia. Naša firma kladie mimoriadny dôraz na odbornú prípravu a vzdelávanie pracovníkov a investuje nemalé prostriedky na zahraničné odborné školenia a kurzy u renomovaných firiem.

Vďaka tomu naši pracovníci majú široké vedomosti a informácie o najnovších trendoch v oblasti zdravotníckej techniky.

Prostredníctvom profesionálneho prístupu, angažovanosti a entuziazmu je firma Nimag pevne zviazaná so svojimi zákazníkmi.

Produkty

Firma Nimag v prvom rade sústreďuje svoju činnosť na medicínske odbory spojené s operatívou a ultrasonografickou diagnostikou. Okrem toho ponúka zariadenia, prístroje a ďalší materiál pre rôzne iné medicínske odbory.