Od prípravy projektu až po samotnú realizáciu.

Komplexné zariadenia pre všetky medicínske odvetvia

Katalóg na stiahnutie

Voľné pracovné miesta

Váš spoľahlivý partner od roku 1992

Nimag Medical Systems bola založená v roku 1992 ako obchodno – servisná spoločnosť s cieľom poskytnúť komplexné služby v oblasti zdravotníckej techniky. Vďaka širokým a bohatým skúsenostiam našich pracovníkov, už v samotnom počiatku existencie vedela spoločnosť ponúknuť všetky prvky modernej obchodnej spoločnosti od poradenskej činnosti v štádiu rozhodovacom, cez dodávku až po kompletný servis. V súčasnej dobe naša spoločnosť zastupuje mnohé renomované zahraničné firmy. 

Vďaka komplexnosti nášho programu vieme ponúknuť nášmu zákazníkovi zariadenia pre všetky medicínske odvetvia s prípravou projektu až po samotnú realizáciu.

Novinky v našej ponuke

centrálny monitorovací systém

Ľudia

Jednou z najdôležitejších hodnôt firmy sú jej ľudia. Naša firma kladie mimoriadny dôraz na odbornú prípravu a vzdelávanie pracovníkov a investuje nemalé prostriedky na zahraničné odborné školenia a kurzy u renomovaných firiem.

Vďaka tomu naši pracovníci majú široké vedomosti a informácie o najnovších trendoch v oblasti zdravotníckej techniky.

Prostredníctvom profesionálneho prístupu, angažovanosti a entuziazmu je firma Nimag pevne zviazaná so svojimi zákazníkmi.

Produkty

Firma Nimag v prvom rade sústreďuje svoju činnosť na medicínske odbory spojené s operatívou a ultrasonografickou diagnostikou. Okrem toho ponúka zariadenia, prístroje a ďalší materiál pre rôzne iné medicínske odbory.