HERA W10

Katalóg na stiahnutie

Voľné pracovné miesta

HERA W10

Premium trieda

Výrobca: SAMSUNG MEDISON

Premium trieda

New Momentum of Imaging

HERA W10, popredný model platformy model HERA, Vám poskytuje intuitívnejšiu vizualizáciu, čo výrazne napomáha určeniu presnej a kvalitnej diagnózy. Presné analytické funkcie, jednoduchá obsluha a špičkový dizajn- to je náš záväzok pre gynekológiu a pôrodníctvo pre lepšie poskytovanie celoživotnej starostlivosti o zdravie ženy.

Crystal Architecture™

Crystal Architecture ™, zobrazovacia architektúra, ktorá kombinuje CrystalBeam ™ a CrystalLive ™ na báze S-Vue Transducer ™, je určená na poskytovanie kryštálovo čistého obrazu.

  • CrystalBeam ™ je nová beamforming technológia, ktorá je užitočná pri poskytovaní vysoko kvalitného rozlíšenia obrazu a zvýšenej uniformity snímkov.
  • CrystalLive ™ je moderný ultrazvukový zobrazovací nástroj s vylepšeným 2D spracovaním obrazu, 3D zobrazovaním a spracovaním farebného signálu, k poskytnutiu vynikajúceho obrazového výkonu a efektívneho pracovného postupu počas zložitých a komplikovaných vyšetrení. 

CrystalBeam™

Nový Beamforming pre vykreslovanie obrazu do hĺbky CrystalBeam ™ využíva technológiu náhodného šírenia vĺn, súvislého paralelného Beamformingu a technológiu syntetickej clony, ktoré prinášajú rýchlejšiu obnovovaciu frekvenciu a zlepšujú uniformitu obrazu.

Náhodný prenos vlnenia

beam_arrow_right

 

Konvenčné zobrazenie
 
 
Súvislý paralelný beamformingbeam_arrow_down

CrystalBeam™

03_up

Rozlíšenie kontrastu ↑

beam_arrow_left

Syntetická clona

 

04_up

Snímkovacia frekvencia

CrystalLive™ 2D & Color

Sofistikovaný 2D obraz zpacovávaný pomocí CrystalLive™

CrystalLive ™ Vám pomôže spoľahlivejšie určiť diagnózu v základnom 2D obraze. Medzi hlavné výhody 2D obrazov patria potlačenie šumov a tieňov v obraze redukcia  “halo” artefaktov a zmiernenie rozmazaných plôch.

ShadowHDR™sec5_icon01

   

HQ-Vision™sec5_icon02
ClearVisionsec5_icon03

ShadowHDR ™ selektívne aplikuje vysokofrekvenčný a nízkofrekvenčný ultrazvukový signál pre identifikáciu oblastí tieňov, ako je hlava alebo chrbtica plodu, kde dochádza k útlmu.

HQ-Vision ™ poskytuje jasnejší obraz zmenou niektorých charakteristík ultrazvukových snímkou, ktoré sú mierne rozmazané ako v skutočnosti. 

ClearVision poskytuje obraz hraníc tkaniva pomocou filtra redukcie šumu a vytvára ostré hrany v 2D obraze. Znižuje “halo” artefakt, ku ktorému prichádza, vtedy ak je kontúra tkaniva zvýšená, a odstraňuje šum na hraniciach tkaniva.

CrystalLive™ 3D

Realistická interpretácia 3D/4D

CrystalLive ™ v 3D / 4D poskytuje užívateľom realistickejšie snímky s vysokým rozlišením.Prekonáva bežné 3D zobrazovacie technológie, pokiaľ ide o sledovanie malých častí a svetelných efektov.

CrystalVue™ sec6_icon01

RealisticVue™sec6_icon02

HDVI™2.0sec6_icon03

 

chrbtica plodu s CrystalVue

Chrbtica plodu s CrystalVue™

Tvár plodu s RealisticVue™ 

Chrbtica plodu v 3D zobrazení

 

CrystalVue ™ je pokročilá technológia renderovania objemu, ktorá zvyšuje vizualizáciu vnútorných a vonkajších štruktúr v jedinom vykreslovanom obraze pomocou kombinácie intenzity, gradientu a polohy.

RealisticVue ™ zobrazuje 3D anatómiu s vysokým rozlíšením s výnimočnými detailami  a realistickým vnímaním hĺbky. Užívateľsky voliteľný smer svetelného zdroja vytvára zložito odstupňované tiene pre lepšie zreteľné anatomické štruktúry.

HDVI ™ je technológie pre renderovanie objemu, ktorá zlepšuje vizualizáciu hrán a malých štruktúr v objemových dátach. Zvýraznenie marginálneho prejavu a sýtosti obrazu ukazuje mnoho detailov. 

CrystalLive™ Color

Podrobný popis dynamiky krvného riečišťa

CrystalLive ™ bol vylepšený tak, aby jasne vizualizoval hemodynamilu prietoku krvi. Väčšia citlivosť vyplývajúca z nového spracovania farebného signálu umožňuje prenejšiu detekciu periférnych ciev, mikrocirkulačné prúdenie krvi a objemy pomalých krvných tokov.

LumiFlow™sec7_icon01
MV-Flow™sec7_icon02
S-Flow™sec7_icon03

MV-Flow™ s LumiFlow™ (Mozok plodu)

Mozok plodu s MV-Flow™ 

Cirkulácia plodu s S-Flow™

LumiFlow ™ je trojrozmerná vizualizácia prietoku krvi, ktorá intuitívne pomáha pochopiť štruktúru prietoku krvi a malých ciev.

MV-Flow ™ ponúka novú alternatívu Power Doppleru (PD) pre vizualizáciu pomalého toku mikrovaskularizovaných štruktúr. Vysoké snímkové frekvencie a pokročilé filtrovanie umožňujú MV-Flow ™ detailné zobrazenie prietoku krvi vo vzťahu k okolitému tkanivu alebo patológii so zvýšeným priestorovým rozlíšením.

S-Flow ™, smerová zobrazovacia technológia Power Doppleru, ktorá odhaľuje aj periférne cievy. To umožňuje stanovenie presnej diagnózy, kedy je vyšetrenie krvného obehu obzvlášť obtiažne.

 ccc_logo

Crystal Clear Cycle™

Záväzok spoločnosti Samsung k celoživotnej starostlivosti o zdravie ženy

Crystal Clear Cycle ™, integrované riešenie zdravotných problémov žien, predstavuje záväzok spoločnosti Samsung k zabezpečeniu celoživotnej zdravotníckej starostlivosti ženy. Crystal Clear Cycle ™ kategorizuje najvýznamnejšie zdravotné udalosti pre ženy do šiestich fáz a poskytuje účinné diagnostické riešenia v každej fázi.

Biometry Assist™
5D CNS+™
5D Limb Vol.™

Poloautomatická technológia pre biometrické merania BiometryAssist ™ umožňuje uživatelom rýchlejšie a s väčšou presnosťou merať veľkosť plodu a jednotlivých jeho častí, pri zachovaní konzistencie vyšetrenia.

5D CNS + ™ využíva inteligentnú navigáciu, ktorá poskytuje 6 meraní z 3 priečnych rezov mozgu plodu pre zlepšenie a  zefektívnenie pracovného postupu.

5D Limb Vol. ™ je poloautomatický nástroj pre rýchle a presné merania objemov nadlaktia alebo stehien z 3 jednoduchých počiatočných bodov v jednom zväzku dát.

FreeForm™

Ergodynamika, ktorá výrazne zlepšuje pohodlie pri vyšetrovaní
FreeForm ™ nový dizajnový motív Samsung. Bol vyvinutý tak, aby poskytoval pohodlnejší diagnostický zážitok znížením potreby pohybu a nastavovania. Našim cieľom je uspokojiť pracovné prostredie užívateľa prostredníctvom mechanizmu ovládacieho panelu v čo najširšom rozsahu a tiež s ohľadom na dosah ruky užívateľa.  To mu ponúka dostatočné priestoru na kolená.
Pohyblivý mechanizmus Control panelu umožňuje motorické nastavenie control panelu.

FreeForm™

Ergodynamika, ktorá výrazne zlepšuje pohodlie pri vyšetrovaní

Streamlined Workflow

Prispôsobuje sa k spôsobu Vašej práce

Sme presvedčený, že skutočne výnimočný systém ponúka zákaznicky orientované pracovné podmienky. Užívatelia HERA W9 majú možnosť prispôsobenia diagnostického nastavenia na základe personalizovaného protokolu. Výsledkom je efektívnejší proces nastavenia a rýchlejšie pracovné postupy.

QuickPreset

pre rýchlejšie prepínanie presetov

Užívateľsky nastaviteľný dotykový displej podľa Vašich preferencií.

Kontextové tlačítko

pre Váš pohodlný prístup.

Rýchly štart s MobileSleep

Štart systému z režimu spánku ušetrí približne 63% času v porovnaní s bežným zapnutím.
MobileSleep sa rýchlo prepne do spánkového režimu, čo umožňuje ľahkú manipuláciu s prístrojom a ľahké ovládanie. 

Mám záujem o cenovú ponuku: