Popredajné služby

Zabezpečujeme:

  • odbornú inštaláciu prístroja
  • záručný a pozáručný servis
  • preventívne a revízne prehliadky prístrojov

 

Kontaktné údaje

Meno / názov spoločnosti:

Oddelenie:

Kontaktná osoba:

Ulica, číslo:

PSČ, obec:

E-mail:

Telefón:

 
 
Želáte si
 

Opravu

Preventívnu prehliadku

Názov a typ zariadenia:

Výrobné číslo:

Stručný popis poruchy:

Váš odkaz pre Nimag: