Predpredajné služby

Zabezpečujeme:

  • odborné poradenstvo
  • predvedenie prístrojov
  • zapožičanie prístrojov
  • finančné služby

 

Kontaktné údaje

Meno / názov spoločnosti:

Oddelenie:

Kontaktná osoba:

Ulica, číslo:

PSČ, obec:

E-mail:

Telefón:

 
 
Želáte si
 

Zaslať katalóg

Objednať osobnú návštevu

Vypracovať cenovú ponuku pre tieto komodity:

Vaše špecifické požiadavky: