ProduktyFTS-3

Fetálny Telemetrický Systém

  • prvý telemetrický systém na dvojičky
  • monitorovanie FHR dvoch plodov a kontrakcií matky
  • monitorovanie bez obmedzenia pohybu matky
  • vysokocitlivé 12-kryštálové FHR sondy
  • všetky sondy sú vodotesné
  • telemetrický systém je nutné spojiť s fetálnym monitorom F9 alebo F6

Prospekt